Przepisy - rodzaje-kredytow

Rozdzaje kredytów

pozyczki-kredyty.org


 

Na samym początku zastanówmy się, co to jest kredyt? Najogólniej możemy powiedzieć, iż jest to zobowiązanie klienta względem banku. A jak sami dobrze wiemy przedmiotem kredytu są pieniądze. Co więcej w tym przypadku zawsze podawany jest okres kredytowania, czyli w ratach spłacany jest zaciągnięty dług, a więc kredyt. W tym samy momencie określane są warunki terminów spłaty takiego kredytu, jak również ich wysokość i wartość pieniężna. W każdym przypadku doliczana zostaje prowizja, aby miał zysk z tego, że udziela nam pożyczki, co na ogół wynosi kilkanaście procent wartości udzielanej kwoty.

 

Wyróżniamy następujące rodzaje kredytów:

 • bankowy,

 • hipoteczny,

 • gotówkowy,

 • konsumpcyjny,

 • inwestycyjny,

 • obrotowy,

 • lombardowy,

 • społeczny,

 • towarowy,

 • na rachunku bieżącym lub kredytowym,

 • mieszkaniowe,

 • konsolidacyjne,

 • samochodowe,

 • oraz wiele innych.

 

Na naszym rynku finansowym jak wyżej wspomniano rodzaje kredytów są różne. Omówimy więc kilka z nich. A nasze rozważania zaczniemy od pożyczki hipotecznej oraz kredytów hipotecznych. Pierwsze z nich przeznacza się na zakup, modernizację, rozbudowę bądź budowę nieruchomości. Dzięki czemu osoba otrzymująca pożyczkę ma możliwość nie tylko kupić nowe mieszkanie albo dom, ale i również wykupić je od spółdzielni, odremontować lub rozbudować. Warto więc wspomnieć, że kilka z kredytów hipotecznych jest w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. A jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż z budżetu państwa przez osiem lat jest spłacanych 50 % wartości odsetek. Niekiedy umożliwia to zaoszczędzenie nawet 80 tysięcy złotych, a jest to dużo. Tylko aby starać się o kredyt z dopłatą należy spełniać szereg dodatkowych wymagań.

 

Ale jak sami dobrze wiemy wszystkie rodzaje kredytów hipotecznych są zobowiązaniami długoterminowymi. Zazwyczaj placówki bankowe udzielają je klientom na 15 – 60 lat.

 

Kolejnym rodzajem kredytu jest kredyt inwestycyjny, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczany na sfinansowanie danej inwestycji przez przedsiębiorcę. Z czego wyróżniamy trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych dla firm. Pierwszym z nich jest kredyt na wyposażenie, udzielany na zakup bądź unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa. Kolejnym jest kredyt na restrukturyzację, który jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczany na ogólne wydatki związane z restrukturyzacją firmy. Ostatni to kredyt na zakup, przeznaczony dla klientów, którzy planują stworzyć nowy obiekt przemysłowy.

 

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy pilnie potrzebują pieniędzy na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Otrzymane środki finansowe, przedsiębiorca może przeznaczyć na zakup, materiałów, towarów, surowców, jak również na zapłatę nieprzeterminowanych zobowiązań.

 

Kolejnym rodzajem kredytu związanego z działalnością firmy, jest kredyt na rachunku bieżącym, a dokładnie mówiąc limit debetowy, jakiego wysokość, jak również okres trwania bank podaje w stosownej umowie. Aby starać się o taki rodzaj kredytu, musimy mieć od minimalnie od 3 miesięcy rachunek firmowy w danej placówce bankowej.

 

 

 


Lista tematów: